Logowanie

Rada Miejska w Wołominie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57571.8.2012

  uchwała nr XVII-62/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu w Wołominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57561.8.2012

  uchwała nr XVII- 60/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57551.8.2012

  uchwała nr XVII-57/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołomin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57541.8.2012

  uchwała nr XVII-53/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 11


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.493126.6.2012

  uchwała nr XVI-48/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą ?Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.493026.6.2012

  uchwała nr XVI-45/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Wołominie z siedzibą w Wołominie, ul. Wileńska 74 z filią w Zagościńcu ul. Kolejowa 17

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.492926.6.2012

  uchwała nr XVI-44/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie Statutu Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Wołominie przy ulicy Powstańców 12

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.463211.6.2012

  uchwała nr XV-26/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: ?Strefa aktywności gospodarczej we wsi Stare Lipiny?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.463111.6.2012

  uchwała nr XV-25/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Osiedle Wiosenna w Wołominie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.437828.5.2012

  uchwała nr XV-36/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zakładu Oczyszczania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.332713.4.2012

  uchwała nr XIV-22/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2012 r."

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.332613.4.2012

  uchwała nr XIV-21/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipinki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.324610.4.2012

  uchwała nr XXXI-81/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 3 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.30322.4.2012

  uchwała nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.282320.3.2012

  uchwała nr XIII-17/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie w zakresie zadań własnych gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.21675.3.2012

  uchwała nr XXX-69/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.20322.3.2012

  uchwała nr XXIX-50/2009 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wołomin na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.11309.2.2012

  uchwała nr XII-7/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Wołomin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.11299.2.2012

  uchwała nr XII-6/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zagościniec

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.828222.12.2011

  uchwała nr X-119/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ossów

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.