Logowanie

Rada Miejska w Wolbromiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.396916.8.2012

  uchwała nr XXV/155/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki udzielanych przez Gminę Wolbrom na realizację zadań oświatowych gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Wolbrom.

 • DZ. URZ. 2012.38893.8.2012

  uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/151/2012 Rady Miejkiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.38723.8.2012

  uchwała nr XXIV/147/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 • DZ. URZ. 2012.38632.8.2012

  uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy w rok 2012


 • DZ. URZ. 2012.364524.7.2012

  uchwała nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.355320.7.2012

  uchwała nr XXIII/146/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem ich zwrotu.

 • DZ. URZ. 2012.353319.7.2012

  uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.284720.6.2012

  uchwała nr XXIII/140/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.280819.6.2012

  uchwała nr XXIII/144/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2012.245617.5.2012

  uchwała nr XXI/113/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 3 w Wolbromiu przy ul. Skalskiej

 • DZ. URZ. 2012.232315.5.2012

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.232215.5.2012

  uchwała nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wolbrom w roku 2012

 • DZ. URZ. 2012.232115.5.2012

  uchwała nr XXI/118/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Gołaczewach

 • DZ. URZ. 2012.232015.5.2012

  uchwała nr XXI/117/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Filialnej w Chrząstowicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach

 • DZ. URZ. 2012.231915.5.2012

  uchwała nr XXI/116/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach

 • DZ. URZ. 2012.231815.5.2012

  uchwała nr XXI/115/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Porębie Górnej

 • DZ. URZ. 2012.231715.5.2012

  uchwała nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Sierpnia 1944 r. w Porębie Dzierżnej

 • DZ. URZ. 2012.231515.5.2012

  uchwała nr XXI/112/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu na Osiedlu Władysława Łokietka

 • DZ. URZ. 2012.20059.5.2012

  uchwała nr XXI/126/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.161316.4.2012

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.