Logowanie

Rada Miejska w Wolinie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18577.8.2012

  uchwała Nr XXIX/298/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, gm. Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.167819.7.2012

  uchwała Nr XXVIII/274/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu plaży w Wolinie?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12894.6.2012

  uchwała Nr XXVI/250/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia, rozliczania i obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12884.6.2012

  uchwała Nr XXVI/251/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12874.6.2012

  uchwała Nr XXV/231/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.110617.5.2012

  uchwała Nr XXV/249/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.107616.5.2012

  uchwała Nr XXV/246/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.107516.5.2012

  uchwała Nr XXV/240/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy wolnej od dymu tytoniowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.107416.5.2012

  uchwała Nr XXV/234/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.72726.3.2012

  uchwała Nr XXIV/230/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Wolin

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2492.2.2012

  uchwała Nr XXI/181/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.326123.12.2011

  uchwała Nr XIX/177/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazw urzędowych nowopowstałych ulic w Wisełce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.155.326023.12.2011

  uchwała Nr XIX/176/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.307413.12.2011

  uchwała Nr XIX/178/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.307313.12.2011

  uchwała Nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.307213.12.2011

  uchwała Nr XIX/171/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino, Piaski Wielkie i Sułomino

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.307113.12.2011

  uchwała Nr XIX/170/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.307013.12.2011

  uchwała Nr XIX/169/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.306913.12.2011

  uchwała Nr XIX/168/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.306813.12.2011

  uchwała Nr XIX/166/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.