Logowanie

Rada Miejska w Zawierciu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.33739.8.2012

  uchwała nr XXV/235/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta Zawiercia na lata 2012-2016

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.33118.8.2012

  uchwała nr XXV/236/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31632.8.2012

  uchwała nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.250619.6.2012

  uchwała nr XXIV/222/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 maja 2012r. w sprawie umorzenia należności czynszowych i opłat niezależnych z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zawiercie


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18659.5.2012

  uchwała nr XXII/211/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/657/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 maja 2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.18649.5.2012

  uchwała nr XXII/206/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Zawierciu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.168518.4.2012

  uchwała nr XXII/205/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.11408.3.2012

  uchwała nr XX/189/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.79413.2.2012

  uchwała nr XIX/172/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Zawiercie na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7659.2.2012

  uchwała nr XX/188/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.12.2010r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7649.2.2012

  uchwała nr XVII/162/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznym transporcie zbiorowym?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.7639.2.2012

  uchwała nr XVII/154/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zawierciu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.29718.1.2012

  uchwała nr XIX/175/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.29618.1.2012

  uchwała nr XIX/174/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.19613.1.2012

  uchwała nr XIX/171/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/151/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.19513.1.2012

  uchwała nr XIX/170/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.485.1.2012

  uchwała nr XVII/159/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Zawiercia

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.475.1.2012

  uchwała nr XVII/156/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.465.1.2012

  uchwała nr XVII/155/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zawierciu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.318.55616.12.2011

  uchwała nr XVI/134/11 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.