Logowanie

Rada Miejska w Zwoleniu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57752.8.2012

  uchwała nr XXVIII/193/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57742.8.2012

  uchwała nr XXVIII/190/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.516810.7.2012

  uchwała nr XLIII/339/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.516710.7.2012

  uchwała nr XLIII/338/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 20 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.428823.5.2012

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.428723.5.2012

  uchwała nr XXV/174/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Zwoleń z Gminą Miasta Radom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczącej dostarczenia odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tj. instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów eksploatowanych przez PPUH ?RADKOM? Sp. z o.o. w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.428623.5.2012

  uchwała nr XXV/167/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminnego Zwolenia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.428523.5.2012

  uchwała nr XXV/164/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwoleniu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.327510.4.2012

  uchwała nr XXXIX/315/2009 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 21 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31275.4.2012

  uchwała nr XXIII/155/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w obrębie geodezyjnym miasta Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.276416.3.2012

  uchwała nr XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Zwoleń

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.246213.3.2012

  uchwała nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182824.2.2012

  uchwała nr XXXVI/293/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182724.2.2012

  uchwała nr XXXVI/292/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182624.2.2012

  uchwała nr XXXVI/291/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182524.2.2012

  uchwała nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.182424.2.2012

  uchwała nr XXXVI/288/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175723.2.2012

  uchwała nr XL/317/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138915.2.2012

  uchwała nr XXXV/284/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138815.2.2012

  uchwała nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej W Zwoleniu z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.