Logowanie

Rada Miejska we Wschowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160830.8.2012

  uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • uchwała nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)3.8.2012

  uchwała nr XXI/217/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych ? D ? 54 ? MU.

 • uchwała nr XXII/243/12 Rady Miejskiej we Wschowie (...)11.7.2012

  uchwała nr XXII/243/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: regulaminu korzystania z kąpieliska w miejscowości Lgiń nad Jeziorem Lgińsko (Lgiń Duży).

 • uchwała nr XXII/241/12 Rady Miejskiej we Wschowie (...)11.7.2012

  uchwała nr XXII/241/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.


 • uchwała nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej we Wschowie (...)27.6.2012

  uchwała nr XXI/223/2012 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/168/03 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

 • uchwała nr XX /212/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie (...)18.6.2012

  uchwała nr XX /212/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • uchwała nr XXI/225/12 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)6.6.2012

  uchwała nr XXI/225/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII/53/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, i specjalistów dla których organem prowadzącym jest Gmina Wschowa.

 • uchwała nr XXI/222/12 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)6.6.2012

  uchwała nr XXI/222/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wschowa.

 • uchwała nr XX/206/12 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)9.5.2012

  uchwała nr XX/206/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Wschowa na rok 2012.

 • uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)10.4.2012

  uchwała nr XIX/190/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/09 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia we Wschowie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.

 • uchwała nr XIX/193/12 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)5.4.2012

  uchwała nr XIX/193/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy rondom.

 • uchwała nr XVIII/182/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie (...)1.3.2012

  uchwała nr XVIII/182/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wschowa publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.

 • uchwała nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)17.2.2012

  uchwała nr XVI/156/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa obejmującego obszar działek o nr ewid. 2356/1 i 2356/2 położonych przy ul. Wolsztyńskiej

 • uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej we Wschowie (...)30.1.2012

  uchwała nr XVII/176/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy.

 • uchwała nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)26.1.2012

  uchwała nr XVI/166/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Wschowa na 2012 rok.

 • uchwała nr XV/146/11 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)16.1.2012

  uchwała nr XV/146/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

 • uchwała nr XVI/162/11 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)11.1.2012

  uchwała nr XVI/162/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową, określenia wysokości stawek opłaty miejscowej i terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

 • uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)15.12.2011

  uchwała nr XV/152/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularza deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny.

 • uchwała nr XV/151/11 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)15.12.2011

  uchwała nr XV/151/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru

 • uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej we Wschowie z (...)15.12.2011

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.