Logowanie

Rada Miejska - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.232513.8.2012

  uchwała nr XIII/87/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczele na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.22433.8.2012

  uchwała nr XIII/89/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa zobowiązań podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.22423.8.2012

  uchwała nr XIII/88/2012 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2011.608.719928.12.2011

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Miejskiej z dnia 8 września 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.


 • DZ. URZ. 2011.608.719728.12.2011

  uchwała nr IX/74/2011 Rady Miejskiej z dnia 8 września 2011r. w sprawie: Zmian w budżecie Gminy Szczucin na 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.218117.10.2011

  uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.390.345710.8.2011

  uchwała nr VII/53/2011 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendium naukowego i sportowego dla uczniów i studentów

 • DZ. URZ. 2011.390.345610.8.2011

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie gminy Szczucin przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów.

 • DZ. URZ. 2011.390.345510.8.2011

  uchwała nr VII/51/2011 Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szczucin.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.314414.7.2011

  uchwała nr VIII/48/11 z dnia 25 maja 2011r. w sprawie Statutu Osiedla Bojanowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.161.26267.6.2011

  uchwała nr VI/26/11 z dnia 29 marca 2011r. z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanowo

 • DZ. URZ. 2011.66.14522.6.2011

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie miejscowości Korzybie.

 • DZ. URZ. 2011.66.14482.6.2011

  porozumienie Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu naszej gminy uczęszczającego do przedszkola na terenie działania Gminy Miejskiej Słupsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.240227.5.2011

  uchwała nr VII/37/11 z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/365/10 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.9906.5.2011

  uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie warunków, szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzajów wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.79511.4.2011

  uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. Uchwała budżetowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.79411.4.2011

  uchwała Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.79311.4.2011

  uchwała Nr IV/31/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu ich pobierania, a także zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.79211.4.2011

  uchwała Nr IV/29/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.45.79111.4.2011

  uchwała Nr IV/27/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na udzielanie przez Burmistrza bonifikaty od ceny nieruchomości oraz zastosowanie innej stopy procentowej oprocentowania rozłożonej na raty niespłaconej części ceny nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.