Logowanie

Rada Powiatu Żuromińskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.582510.8.2012

  uchwała nr XIX/162/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.582410.8.2012

  uchwała nr XIX/161/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.582310.8.2012

  uchwała nr XIX/160/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie rozwiązania Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, wyłączenia szkół z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, usamodzielnienia lub zmiany nazwy szkół i placówek oraz zmiany niektórych uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.582210.8.2012

  uchwała nr XIX/159/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.500429.6.2012

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia do Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.491322.6.2012

  uchwała nr XVIII/145/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.491222.6.2012

  uchwała nr XVIII/144/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia niektórych szkół ponadgimnazjalnych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, ich likwidacji lub przekształcenia oraz włączenia jednej ze szkół do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.491122.6.2012

  uchwała nr XVIII/143/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej i jego likwidacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.491022.6.2012

  uchwała nr XVIII/141/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.490922.6.2012

  uchwała nr XVIII/140/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia Regulaminu udzielania pomocy uczniom szkół dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.490822.6.2012

  uchwała nr XVIII/138/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.369825.4.2012

  uchwała nr XVI/120/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22417.1.2012

  uchwała nr XIV/106/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.22317.1.2012

  uchwała nr XIII/104/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO NA ROK 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.240.858831.12.2011

  uchwała nr XII/87/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.416825.7.2011

  uchwała nr IX/61/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych i włączenia jej w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.9.33128.1.2011

  uchwała nr III/20/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.7.28824.1.2011

  uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego na lata 2011 -2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.187.50037.11.2010

  uchwała nr XL/423/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/373/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 marca 2010r. określającej zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.187.50027.11.2010

  uchwała nr XL/422/10 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27 września 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.