Logowanie

Rada Powiatu Górowskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVI/100/12 Rady Powiatu Górowskiego z (...)25.6.2012

  uchwała nr XVI/100/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • uchwała nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)20.6.2012

  uchwała nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

 • uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z (...)19.6.2012

  uchwała nr XVI/102/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • uchwała nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)19.4.2012

  uchwała nr XII/75/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2012 rok.


 • uchwała nr XII/76/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)24.1.2012

  uchwała nr XII/76/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 7 stycznia 2012 r. do dnia 4 stycznia 2013 r.

 • uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z (...)27.7.2011

  uchwała nr VIII/51/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)20.6.2011

  uchwała nr VII/44/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze

 • uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)16.6.2011

  uchwała nr VII/45/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

 • uchwała nr VI/40/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)6.6.2011

  uchwała nr VI/40/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra.

 • uchwała nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)30.5.2011

  uchwała nr IV/20/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok.

 • uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)31.3.2011

  uchwała nr V/32/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 30.04 2011r. do dnia 6 stycznia 2012r.

 • uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia (...)14.3.2011

  uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • uchwała nr XLVII/197/10 Rady Powiatu Górowskiego (...)10.1.2011

  uchwała nr XLVII/197/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 • uchwała nr XLVII/198/10 Rady Powiatu Górowskiego (...)21.12.2010

  uchwała nr XLVII/198/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Powiatu Górowskiego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • uchwała nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego (...)21.12.2010

  uchwała nr XLVII/196/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/XI/99 Rady Powiatu w Górze z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Góra w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych i czynszów najmu.

 • uchwała nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu Górowskiego (...)28.6.2010

  uchwała nr XXXIX/176/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Górze.

 • uchwała nr XXXVIII/172/10 Rady Powiatu Górowskiego (...)13.5.2010

  uchwała nr XXXVIII/172/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 22 maja 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

 • uchwała nr XXXVII/163/10 Rady Powiatu Górowskiego (...)19.4.2010

  uchwała nr XXXVII/163/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/33/07 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 kwietnia 2007 r. dotyczącej ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu.

 • uchwała nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu Górowskiego (...)16.4.2010

  uchwała nr XXXVI/151/09 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2010 rok.

 • uchwała nr XXXVII/169/10 Rady Powiatu Górowskiego (...)14.4.2010

  uchwała nr XXXVII/169/10 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 10 kwietnia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.