Logowanie

Rada Powiatu Gliwickiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31271.8.2012

  uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22956.6.2012

  uchwała nr XXI/118/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Knurowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.22445.6.2012

  uchwała nr XXI/117/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Powiatowemu z siedzibą w Pyskowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.10495.3.2012

  uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/301/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.10382.3.2012

  uchwała nr XVIII/100/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.54430.1.2012

  uchwała nr XVII/91/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie powiatu oraz uchwalenia regulaminu pracy rady powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.52426.1.2012

  uchwała nr XVII/94/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.56321.12.2011

  uchwała nr XVI/82/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.323.56221.12.2011

  uchwała nr XVI/81/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.261.4353.11.2011

  uchwała nr XI/72/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze Powiatu Gliwickiego oraz ich parkowanie na parkingu strzeżonym, a także wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.252.41921.10.2011

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.190.35329.8.2011

  uchwała nr X/62/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z budżetu Powiatu Gliwickiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.180.33818.8.2011

  uchwała nr X/63/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.150.27814.7.2011

  uchwała nr VI/41/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi Nr 2956 S Radonia - Wiśnicze

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.148.27812.7.2011

  obwieszczenie Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VI/54/2003 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.20224.5.2011

  uchwała nr VI/42/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/301/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.103.19718.5.2011

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/54/2003 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.103.19718.5.2011

  uchwała nr VII/45/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.69.119328.3.2011

  uchwała nr V/37/2011 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.32.5919.2.2011

  uchwała nr III/24/2010 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2011 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.