Logowanie

Rada Powiatu Malborskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.275831.8.2012

  uchwała nr XVII/191/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej

 • DZ. URZ. 2012.275631.8.2012

  uchwała nr XVII/192/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.241011.7.2012

  uchwała nr XVI/184/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego oraz harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego na okres od 01.08.2012 r. do 31.12.2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.23539.7.2012

  uchwała nr XVI/177/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok


 • DZ. URZ. 2012.15947.5.2012

  uchwała nr XIV/161/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Malborku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.15937.5.2012

  uchwała nr XIV/165/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie włączenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.15927.5.2012

  uchwała nr XIV/164/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego

 • DZ. URZ. 2012.15917.5.2012

  uchwała nr XIV/163/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.15907.5.2012

  uchwała nr XIV/160/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.15897.5.2012

  uchwała nr XIV/159/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/134/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. 2012.15887.5.2012

  uchwała nr XIV/158/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/88/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 19 października 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.96312.3.2012

  uchwała nr XIII/134/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. 2012.8795.3.2012

  uchwała nr XIII/132/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi na obszarze powiatu malborskiego, o którym mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 • DZ. URZ. 2012.8755.3.2012

  uchwała nr XIII/131/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/122/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Malborskiego

 • DZ. URZ. 2012.8745.3.2012

  uchwała nr XIII/127/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

 • DZ. URZ. 2012.8735.3.2012

  uchwała nr XIII/126/2012 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Wielofunkcyjnej Placówki ? Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny ?Na Skarpie? w Malborku

 • DZ. URZ. 2012.26620.1.2012

  uchwała nr XII/122/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Malborskiego

 • DZ. URZ. 2012.26520.1.2012

  uchwała nr XII/113/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.7210.1.2012

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu malborskiego

 • DZ. URZ. 2012.279.1.2012

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładnia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.