Logowanie

Rada Powiatu Piaseczyńskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480318.6.2012

  uchwała nr XV/5/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480218.6.2012

  uchwała nr XV/2/12 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.371425.4.2012

  uchwała nr XII/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 29 grudnia 2011r. uchwała budżetowa na 2012 rok Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.238.844729.12.2011

  uchwała nr XI/7/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Piaseczyńskiego


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.551130.9.2011

  uchwała nr VIII/16/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.179.551030.9.2011

  uchwała nr VIII/9/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2011r. w sprawie nadania imienia Emilii Plater Technikum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącemu w Piasecznie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.357429.6.2011

  uchwała nr VI/6/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Piaseczyńskiego w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.357329.6.2011

  uchwała nr VI/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.101.319813.6.2011

  uchwała nr VI/9/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.75.234211.5.2011

  uchwała nr V/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.139623.3.2011

  uchwała nr IV/5/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Uchwała Budżetowa na 2011 rok Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.139523.3.2011

  uchwała nr III/4/11 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Piasecznie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.204.61949.12.2010

  uchwała nr XLIV/4/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.190.515913.11.2010

  uchwała nr XLII/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.169.418929.9.2010

  uchwała nr XLI/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.167.412024.9.2010

  uchwała nr XL/4/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Piaseczyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.167.411924.9.2010

  uchwała nr XL/1/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.23737.6.2010

  uchwała nr XXXIX/3/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielanej dla szkół i placówek niepublicznych na terenie powiatu piaseczyńskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.175716.5.2010

  uchwała nr XXXIV/5/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piaseczyńskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.95.165312.5.2010

  uchwała nr XXXVII/4/10 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.