Logowanie

Rada Powiatu Przysuskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.552524.7.2012

  uchwała nr XIII/129/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie założenia publicznej placówki oświatowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goździkowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.496727.6.2012

  uchwała nr XII/113/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.496627.6.2012

  uchwała nr XII/112/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przysuskiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.473113.6.2012

  uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.473013.6.2012

  uchwała nr XII/115/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162821.2.2012

  uchwała nr XI/108/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162721.2.2012

  uchwała nr XI/107/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162621.2.2012

  uchwała nr XI/104/2012 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Przysuskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34819.1.2012

  uchwała nr X/97/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34719.1.2012

  uchwała nr X/95/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34619.1.2012

  uchwała nr X/94/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Przysuskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.34519.1.2012

  uchwała nr X/93/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przysuskiego na lata 2012?2017

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.575417.10.2011

  uchwała nr VIII/80/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.575317.10.2011

  uchwała nr VIII/79/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 5 października 2011r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.526114.9.2011

  uchwała nr VII/76/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.526014.9.2011

  uchwała nr VII/75/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.475518.8.2011

  uchwała nr VI/62/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą ?Bezpieczne Przysuskie? na lata 2011 ? 2015.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.148.469917.8.2011

  uchwała nr VI/72/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXI/203/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.340022.6.2011

  uchwała nr V/59/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu przysuskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.108.339922.6.2011

  uchwała nr V/57/2011 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.