Logowanie

Rada Powiatu Słubickiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160530.8.2012

  uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.160228.8.2012

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • uchwała nr XXI/142/12 Rady Powiatu Słubickiego z (...)2.7.2012

  uchwała nr XXI/142/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • uchwała nr XXI/140/12 Rady Powiatu Słubickiego z (...)2.7.2012

  uchwała nr XXI/140/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy  Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok


 • uchwała nr XXI/139/12 Rady Powiatu Słubickiego z (...)2.7.2012

  uchwała nr XXI/139/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowego, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 • uchwała nr XX/129/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)8.6.2012

  uchwała nr XX/129/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.

 • uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)4.6.2012

  uchwała nr XX/127/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 maja 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • uchwała nr XIX/119/12 Rady Powiatu Słubickiego z (...)18.4.2012

  uchwała nr XIX/119/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 r.

 • uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu Słubickiego z (...)3.4.2012

  uchwała nr XIX/121/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok .

 • uchwała nr XVIII/111/12 Rady Powiatu Słubickiego (...)28.2.2012

  uchwała nr XVIII/111/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Słubickiego

 • uchwała nr XVIII/110/12 Rady Powiatu Słubickiego (...)28.2.2012

  uchwała nr XVIII/110/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • uchwała nr XVIII/112/12 Rady Powiatu Słubickiego (...)27.2.2012

  uchwała nr XVIII/112/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.

 • uchwała nr XVII/100/12 Rady Powiatu Słubickiego z (...)2.2.2012

  uchwała nr XVII/100/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 31 stycznia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

 • uchwała nr XIV/86/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)13.1.2012

  uchwała nr XIV/86/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok

 • uchwała nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)13.1.2012

  uchwała nr XV/91/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu słubickiego w 2012 roku

 • uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)13.1.2012

  uchwała nr XIV/85/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Słubickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

 • uchwała nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)31.12.2011

  uchwała nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok

 • uchwała nr XIII/79/11 Rady Powiatu Słubickiego z (...)21.11.2011

  uchwała nr XIII/79/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 października 2011r. w sprawie zmiany budżetu Rady Powiatu Słubickiego na 2011 rok

 • uchwała nr XII/77/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)13.10.2011

  uchwała nr XII/77/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok

 • uchwała nr XI/75/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia (...)19.9.2011

  uchwała nr XI/75/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2011 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.