Logowanie

Rada Powiatu Starogardzkiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.215227.6.2012

  uchwała nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego

 • DZ. URZ. 2012.142619.4.2012

  uchwała nr XIV/109/2012 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.96212.3.2012

  uchwała nr XIII/95/2012 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego

 • DZ. URZ. 2012.17016.1.2012

  uchwała nr XII/84/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2012


 • DZ. URZ. 2012.9712.1.2012

  uchwała nr XII/85/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu starogardzkiego, o których mowa w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.

 • DZ. URZ. 2012.3810.1.2012

  uchwała nr XII/88/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego

 • DZ. URZ. 2011.177.424429.12.2011

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego.

 • DZ. URZ. 2011.177.424329.12.2011

  uchwała nr XI/79/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

 • DZ. URZ. 2011.177.424229.12.2011

  uchwała nr XI/78/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.134.271619.10.2011

  uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego

 • DZ. URZ. 2011.134.271519.10.2011

  uchwała nr IX/72/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 23 września 2011r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi Nr 2621G - ul. Mickiewicza na odcinku 729 m w Osiecznej celem zaliczenia do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2011.107.21921.9.2011

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat i kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu na obszarze powiatu starogardzkiego, o których mowa w art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym.

 • DZ. URZ. 2011.107.21911.9.2011

  uchwała nr VII/50/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu starogardzkiego

 • DZ. URZ. 2011.94.19132.8.2011

  uchwała nr IV/13/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Starogardzkiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.57.129417.5.2011

  uchwała nr V/32/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.57.129317.5.2011

  uchwała nr V/31/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.57.129217.5.2011

  uchwała nr V/30/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.57.129117.5.2011

  uchwała nr V/29/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.57.129017.5.2011

  uchwała nr V/28/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Starogardzie Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.57.128917.5.2011

  uchwała nr V/27/2011 Rady Powiatu Starogardzkiego z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Kociewskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Sobieskiego 6

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.