Logowanie

Rada Powiatu Tarnogórskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32106.8.2012

  uchwała nr XXV/292/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy  ul. Sobieskiego 5

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32096.8.2012

  uchwała nr XXV/290/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach  przy ul. Pokoju 14

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32086.8.2012

  uchwała nr XXV/288/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32076.8.2012

  uchwała nr XXV/286/20012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32066.8.2012

  uchwała nr XXV/284/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32056.8.2012

  uchwała nr XXV/282/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32046.8.2012

  uchwała nr XXV/280/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32036.8.2012

  uchwała nr XXV/278/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Knosały 113

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32026.8.2012

  uchwała nr XXV/276/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32016.8.2012

  uchwała nr XXV/275/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Strzelców Bytomskich 7

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.32006.8.2012

  uchwała nr XXV/274/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31996.8.2012

  uchwała nr XXV/273/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach  przy ul. Sobieskiego 5

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31986.8.2012

  uchwała nr XXV/272/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31976.8.2012

  uchwała nr XXV/271/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 6

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31966.8.2012

  uchwała nr XXV/270/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31956.8.2012

  uchwała nr XXV/269/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31946.8.2012

  uchwała nr XXV/268/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach przy ul. Rogowskiego 43

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.31936.8.2012

  uchwała nr XXV/266/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami majątkowymi powiatowego zasobu nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.217928.5.2012

  uchwała nr XXII/239/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Centrum Kultury Śląskiej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.169019.4.2012

  uchwała nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.