Logowanie

Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57732.8.2012

  uchwała nr XIII/134/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Warszawskiego Zachodniego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45074.6.2012

  uchwała nr XII/121/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45064.6.2012

  uchwała nr XII/120/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45054.6.2012

  uchwała nr XI/91/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Bramkach.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.45044.6.2012

  uchwała nr XI/89/2012 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.125714.2.2012

  uchwała nr X/84/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.125614.2.2012

  uchwała nr X/82/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8822.2.2012

  uchwała nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8812.2.2012

  uchwała nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.599229.10.2011

  uchwała nr Nr VII/67/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/61/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.599129.10.2011

  uchwała nr Nr VII/66/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 13 września 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.431429.7.2011

  uchwała nr VI/60/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.124.395815.7.2011

  uchwała nr IV/41/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tony Halika w Ożarowie Mazowieckim i nadania jej statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.386511.7.2011

  uchwała nr Vi/61/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.386411.7.2011

  uchwała nr VI/59/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.386311.7.2011

  uchwała nr VI/58/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/2008 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zasad częściowego i całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów prawnych z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo - wychowawczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.206627.4.2011

  uchwała nr III/24/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zmiany statutu Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.199822.4.2011

  uchwała nr III/22/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.729624.12.2010

  uchwała nr XXVIII/241/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.729524.12.2010

  uchwała nr XXVIII/235/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/220/2010 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 czerwca 2010r.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.