Logowanie

Rada Powiatu w Busku-Zdroju - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.213125.7.2012

  uchwała nr XX/194/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2012.213025.7.2012

  uchwała nr XX/193/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego

 • DZ. URZ. 2012.212925.7.2012

  uchwała nr XX/192/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,  o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. 2012.212825.7.2012

  uchwała nr XX/191/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego


 • DZ. URZ. 2012.201410.7.2012

  uchwała nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

 • DZ. URZ. 2012.199410.7.2012

  uchwała nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.199310.7.2012

  uchwała nr XX/187/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.189827.6.2012

  uchwała nr XIX/177/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • DZ. URZ. 2012.173811.6.2012

  uchwała nr XIX/182/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.155225.5.2012

  uchwała nr XVIII/160/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.155125.5.2012

  uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.10302.4.2012

  uchwała nr XVII/141/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Buskiego

 • DZ. URZ. 2012.64624.2.2012

  uchwała nr XV/125/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.63624.2.2012

  uchwała nr XVI/131/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.40131.1.2012

  uchwała nr XVI/139/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2012.40031.1.2012

  uchwała nr XVI/138/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.39931.1.2012

  uchwała nr XVI/137/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.419.1.2012

  uchwała nr XIV/124/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.409.1.2012

  uchwała nr XIV/122/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. 2012.399.1.2012

  uchwała nr XIV/118/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2011 roku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.