Logowanie

Rada Powiatu w Goleniowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174226.7.2012

  uchwała Nr XVI/139/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/163/2000 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 października 2000 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.174126.7.2012

  uchwała Nr XVI/138/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/112/12 Rady Powiatu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.120529.5.2012

  uchwała Nr XV/120/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Goleniowskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60214.3.2012

  uchwała Nr XIII/102/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty rodzicom, osobom dysponującym dochodem dziecka, osobie pełnoletniej, która osiągnęła pełnoletność w pieczy zastępczej, za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.57812.3.2012

  uchwała Nr XIII/107/12 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9419.1.2012

  uchwała Nr XII/94/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowskiego na rok 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.19.1.2012

  uchwała Nr XI/87/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez powiatowe jednostki organizacyjne z nieruchomości Powiatu Goleniowskiego będących  w trwałym zarządzie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.154.321321.12.2011

  uchwała Nr XI/88/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz szkołom i placówkom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Goleniowskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.237615.11.2011

  uchwała Nr X/72/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.237515.11.2011

  uchwała Nr X/71/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 października 2011 r. uchylająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.121.218717.10.2011

  uchwała Nr IX/63/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.21325.10.2011

  uchwała Nr IX/61/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.117.21315.10.2011

  uchwała Nr IX/58/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.102.187430.8.2011

  uchwała Nr VIII/53/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowanie pojazdu usuniętego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.95.175010.8.2011

  uchwała Nr VIII/52/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przynawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.82.153414.7.2011

  uchwała Nr VIII/54/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Powiatowego w Goleniowie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.49.84818.4.2011

  uchwała Nr V/26/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 3 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości powiatu goleniowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.36.64330.3.2011

  uchwała Nr V/27/11 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Goleniowskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.25216.2.2011

  uchwała Nr III/10/10 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Goleniowksiego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.11965.7.2010

  uchwała nr XXXIV/347/10 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Goleniowskiego na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.