Logowanie

Rada Powiatu w Kielcach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.22819.8.2012

  uchwała nr XI/44/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.

 • DZ. URZ. 2012.211924.7.2012

  uchwała nr XI/38/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.17226.6.2012

  uchwała nr X/27/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.113013.4.2012

  uchwała nr IX/2/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2012 rok


 • DZ. URZ. 2012.109010.4.2012

  uchwała nr IX/6/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

 • DZ. URZ. 2012.102030.3.2012

  uchwała nr IX/5/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. 2012.90921.3.2012

  uchwała nr VIII/92/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu dla jednostki budżetowej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

 • DZ. URZ. 2012.90821.3.2012

  uchwała nr VIII/86/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.9712.1.2012

  uchwała nr VII/78/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.277.319224.11.2011

  uchwała nr VI/69/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.201.234817.8.2011

  uchwała nr V/63/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.201.234717.8.2011

  uchwała nr Nr V/58/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz dla nauczycieli szkół zaocznych, zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne funkcje kierownicze, w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Kieleckiego.

 • DZ. URZ. 2011.201.234617.8.2011

  uchwała nr V/42/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/33/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 17 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze roku budżetowego

 • DZ. URZ. 2011.195.22698.8.2011

  uchwała nr V/67/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg w granicach administracyjnych Powiatu Kieleckiego i prowadzenia parkingów strzeżonych

 • DZ. URZ. 2011.151.171014.6.2011

  uchwała nr IV/25/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na zadania publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zleconego zadania

 • DZ. URZ. 2011.145.16217.6.2011

  uchwała nr IV/24/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.108.115227.4.2011

  uchwała nr III/9/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta i Gminy Chmielnik

 • DZ. URZ. 2011.108.115127.4.2011

  uchwała nr III/3/11 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.53.6421.3.2011

  uchwała nr II/18/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.348.379517.12.2010

  uchwała nr XXXI/94/10 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 października 2010r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.