Logowanie

Rada Powiatu w Kozienicach - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.516410.7.2012

  uchwała nr XXXIV/252/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 28 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.418018.5.2012

  uchwała nr XXXIII/250/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.416918.5.2012

  uchwała nr XXX/226/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.585522.10.2011

  uchwała nr XXXI/238/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 8 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.533616.9.2011

  uchwała nr XXIV/185/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.170.533516.9.2011

  uchwała nr XXIV/184/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok - rozdysponowanie wolnych środków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.193.530219.11.2010

  uchwała nr XXII/169/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.193.530119.11.2010

  uchwała nr XXII/168/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.190.516113.11.2010

  uchwała nr XXIII/183/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.190.516013.11.2010

  uchwała nr XXIII/182/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie w prowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.193222.5.2010

  uchwała nr XXXVI/272/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.220.697329.12.2009

  uchwała nr XXI/164/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.220.697229.12.2009

  uchwała nr XXI/163/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 24 września 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.191.531326.11.2009

  uchwała nr XX/158/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.191.531226.11.2009

  uchwała nr XX/157/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.173.50154.11.2009

  uchwała nr 170/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Kozienicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2009 roku, celem zaopiniowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.173.50034.11.2009

  uchwała nr XXXIII/248/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 16 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kozienicach na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.115.330521.7.2009

  uchwała nr XXIX/221/2009 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Kozienicach za wykonanie budżetu 2008 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.100125.3.2009

  uchwała nr XXV/199/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.40.100025.3.2009

  uchwała nr XXV/198/2008 Rady Powiatu w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2008r. W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/199/2005 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 23 marca 2005r w sprawie wprowadzenia rachunków dochodów własnych na 2005 rok w jednostkach powiatowych.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.