Logowanie

Rada Powiatu w Radomiu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61184.9.2012

  uchwała nr 191/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wierzbicy, ul. Sienkiewicza 55 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61174.9.2012

  uchwała nr 190/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Chwałowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61164.9.2012

  uchwała nr 192/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie założenia I Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Pionkach i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Pionkach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61154.9.2012

  uchwała nr 189/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Technikum Uzupełniającego w Pionkach.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.61144.9.2012

  uchwała nr 188/XX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51126.7.2012

  uchwała nr 183/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51116.7.2012

  uchwała nr 180/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zasad określających warunki zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania w użytkowanie i użyczania aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51106.7.2012

  uchwała nr 181/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51096.7.2012

  uchwała nr 187/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51086.7.2012

  uchwała nr 179/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.51076.7.2012

  uchwała nr 178/XIX/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ? Szpital w Iłży

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.447231.5.2012

  uchwała nr 174/XVIII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 maja 2012r. w sprawie założenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Pionkach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.390110.5.2012

  uchwała nr 165/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Radomskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.390010.5.2012

  uchwała nr 168/XVII/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych powiatu radomskiego oraz obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32096.4.2012

  uchwała nr 157/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na II, III, IV kwartał 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32086.4.2012

  uchwała nr 155/XVI/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8611.2.2012

  uchwała nr 122/XIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8191.2.2012

  uchwała nr 141/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8181.2.2012

  uchwała nr 133/XIV/2012 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Radomskiego za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.239.849130.12.2011

  uchwała nr 131/XIII/2011 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na I kwartał 2012 roku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.