Logowanie

Rada Powiatu w Szydłowcu - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.545519.7.2012

  uchwała nr XVII/118/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.426923.5.2012

  uchwała nr XVI/106/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.420521.5.2012

  uchwała nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla młodzieży w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu oraz Liceum Profilowanego dla młodzieży i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.420321.5.2012

  uchwała nr XVI/108/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362123.4.2012

  uchwała nr XV/100/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia zasad, warunków, rodzajów i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.362023.4.2012

  uchwała nr XV/99/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz warunków i trybu jej przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.361923.4.2012

  uchwała nr XV/98/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków ustalenia odpłatności, umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.274216.3.2012

  uchwała nr XXX/161/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259715.3.2012

  uchwała nr XIV/94/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259615.3.2012

  uchwała nr XIV/93/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259515.3.2012

  uchwała nr XIV/92/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nadania statutu ponadgimnazjalnej Publicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259415.3.2012

  uchwała nr XIV/91/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie założenia ponadgimnazjalnej Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szydłowcu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259315.3.2012

  uchwała nr XIV/89/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259215.3.2012

  uchwała nr XIV/85/2012 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69927.1.2012

  uchwała nr XIII/80/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie:zasad przyznawania Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69827.1.2012

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej oraz zasad zaliczania do tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.69727.1.2012

  uchwała nr XIII/73/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.18314.1.2012

  uchwała nr XXVI/139/2008 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.636119.11.2011

  uchwała nr XI/69/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.211.636019.11.2011

  uchwała nr X/64/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 20 października 2011r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Szydłowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.