Logowanie

Rady Gminy Rachaie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy Rachanie z dnia (...)6.7.2012

  uchwała nr XVI/83/2012 Rady Gminy Rachanie z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie: podziału Gminy Rachanie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic,numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XV/78/2012 Rady Gminy Rachanie z dnia 27 (...)20.4.2012

  uchwała nr XV/78/2012 Rady Gminy Rachanie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia (...)26.1.2012

  uchwała nr VIII/41/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia prowadzonego przez Gminę Przedszkola Samorządowego w Michalowie.

 • uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia (...)26.1.2012

  uchwała nr VII/38/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych waruknków jego funkcjonowania.


 • uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia (...)26.1.2012

  uchwała nr VII/35/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia 27 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rachanie lub jej jednostkom podległym oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

 • uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 (...)30.12.2011

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Rachanie z dnia 29 marca 2011r. w sprawie: podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.