Logowanie

Rady Miasta Siemiatycze - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.284.330.11.2010

  uchwała nr XLVIII/215/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.284.330.11.2010

  uchwała nr XLVIII/214/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.282.329.11.2010

  uchwała nr XLVIII/217/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.278.323.11.2010

  uchwała nr XLVIII/208/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.274.315.11.2010

  uchwała nr XLVIII/210/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.274.315.11.2010

  uchwała nr XLVIII/209/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.253.313.10.2010

  uchwala nr XLVII/206/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.252.312.10.2010

  uchwala nr XLVII/207/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborach burmistrza.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.242.224.9.2010

  uchwała nr XLVI/205/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.235.216.9.2010

  uchwała nr XLVI/202/10 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Miasta Siemiatycze i jednostek organizacyjnych Miasta z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.