Logowanie

Rady Miejskiej w Brzostku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.164531.7.2012

  uchwała nr XVIII/133/12 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10337.5.2012

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10327.5.2012

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacji na terenie Gminy Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10317.5.2012

  uchwała nr XVI/111/2012 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/183/2009 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2013 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.31613.2.2012

  uchwała nr XV/100/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BRZOSTEK

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2808.2.2012

  uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011r. ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2798.2.2012

  uchwała nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.356017.12.2011

  uchwała nr XIV/89/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336614.12.2011

  uchwała nr XIV/91/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336514.12.2011

  uchwała nr XIV/90/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336414.12.2011

  uchwała nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w gminie Brzostek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336314.12.2011

  uchwała nr XIV/87/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.336214.12.2011

  uchwała nr XIV/86/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brzostek w 2012 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.268525.11.2011

  uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kamienica Górna - cmentarz

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.182.268425.11.2011

  uchwała nr XII/70/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów ? Krosno w Gminie Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.239827.10.2011

  uchwała nr X/52/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.205725.8.2011

  uchwała nr X/55/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.76.133326.5.2011

  uchwała nr VII/29/2011 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brzostek

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.71.128319.5.2011

  uchwała nr IV/10/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.270110.12.2010

  uchwała nr XLVII/342/10 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.