Logowanie

Rady Miejskiej w Lubaczowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.140927.6.2012

  uchwała nr 402/XXI/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w 2012 r.?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.139325.6.2012

  uchwała nr 420/XXI/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 374/XVIII/ 2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.139225.6.2012

  uchwała nr 374/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.120523.5.2012

  uchwała nr 394/XX/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska stałego ?Mój Rynek".


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.89317.4.2012

  uchwała nr 364/XVII/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Myśliwska"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.33714.2.2012

  uchwała nr 314/XVI/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubaczowa na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7117.1.2012

  uchwała nr 290/XV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Lubaczowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93.1.2012

  uchwała nr 309/XV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73.1.2012

  uchwała nr 287/XV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32369.12.2011

  uchwała nr 276/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32359.12.2011

  uchwała nr 275/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32349.12.2011

  uchwała nr 274/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32339.12.2011

  uchwała nr 273/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32329.12.2011

  uchwała nr 272/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.193.32319.12.2011

  uchwała nr 271/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29513.12.2011

  uchwała nr 270/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29503.12.2011

  uchwała nr 269/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29493.12.2011

  uchwała nr 268/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29483.12.2011

  uchwała nr 267/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.29473.12.2011

  uchwała nr 266/XIV/2011 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.