Logowanie

Rady Miejskiej w Nasielsku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.486219.6.2012

  uchwała nr XXI/171/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.486119.6.2012

  uchwała nr XXI/170/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.486019.6.2012

  uchwała nr XXI/169/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zmiany nazwy ulic

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.433425.5.2012

  uchwała nr XVII/150/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, dotyczącego części wsi Budy Siennickie.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.421121.5.2012

  uchwała nr XX/162/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.421021.5.2012

  uchwała nr XIX/159/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Nasielsk w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.420921.5.2012

  uchwała nr XIX/158/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2012r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.261815.3.2012

  uchwała nr XVII/143/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.244012.3.2012

  uchwała nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.243912.3.2012

  uchwała nr XVII/137/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Nasielsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.243812.3.2012

  uchwała nr XVII/136/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Nasielsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż wskazane ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconych zadań

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8201.2.2012

  uchwała nr XV/126/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7913.1.2012

  uchwała nr XVI/132/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.235.826122.12.2011

  uchwała nr XIV/118/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku oraz nadania statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763916.12.2011

  uchwała nr XIV/112/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763816.12.2011

  uchwała nr XIV/111/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763716.12.2011

  uchwała nr XIV/110/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763616.12.2011

  uchwała nr XIV/109/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763516.12.2011

  uchwała nr XIV/108/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.233.763416.12.2011

  uchwała nr XIV/107/11 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.