Logowanie

Rady Miejskiej w Skaryszewie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.234.779717.12.2011

  uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.109.347724.6.2011

  uchwała nr VII/58/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 12 maja 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Skaryszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.195420.4.2011

  uchwała nr V/36/2011 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci Publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Skaryszew.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.123116.3.2011

  uchwała nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od śropdków transportowych


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.41531.1.2011

  uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.41431.1.2011

  uchwała nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych i płynnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.41331.1.2011

  uchwała nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie w Samorzadowym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Skaryszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.41231.1.2011

  uchwała nr III/4/2010 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia nowych zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej działajacej w Samorzadowym Przedszkolu w Skaryszewie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.