Logowanie

Sejmik Województwa Śląskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.269.44415.11.2011

  uchwała nr IV/12/14/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dra Emila Cyrana w Lublińcu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.257.42928.10.2011

  uchwała nr IV/12/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.199.3602.9.2011

  uchwała nr IV/10/15/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.199.3602.9.2011

  uchwała nr IV/10/13/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.180.33718.8.2011

  uchwała nr IV/10/14/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie przekształcenia Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.179.33217.8.2011

  uchwała nr IV/11/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionychw szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, przyjętego uchwałą Nr III/34/14/2009 z dnia 18 lutego 2009 roku (z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.169.3135.8.2011

  uchwała nr IV/11/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie zmiany Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, przyjętych uchwałą Nr III/38/5/2009 z dnia 20 maja 2009 roku (z późniejszymi zmianami)

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.163.3021.8.2011

  uchwała nr IV/9/16/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Koziegłowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.127.24114.6.2011

  uchwała nr IV/6/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.108.20224.5.2011

  uchwała nr IV/7/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu ?DoktoRIS ? Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.90.167929.4.2011

  uchwała nr IV/5/21/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Częstochowa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.87.161926.4.2011

  uchwała nr IV/5/4/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.78.13938.4.2011

  uchwała nr IV/5/19/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.13695.4.2011

  uchwała nr IV/5/6/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.76.13685.4.2011

  uchwała nr IV/5/5/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.54.98111.3.2011

  uchwała nr IV/4/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.37.63115.2.2011

  uchwała nr IV/3/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Piekary Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.30.5427.2.2011

  uchwała nr IV/3/7/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.279.46729.12.2010

  uchwała nr III/58/25/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Ruda Śląska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.240.35912.11.2010

  uchwała nr III/56/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.