Logowanie

Sejmik Województwa Śląskiego - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.237.3538.11.2010

  uchwała nr III/56/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.182.28413.9.2010

  uchwała nr III/55/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.182.28413.9.2010

  uchwała nr III/54/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Województwa Śląskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.182.28413.9.2010

  uchwała nr III/53/6/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/34/14/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.151.24612.8.2010

  uchwała nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: przyjęcia Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.132.21821.7.2010

  uchwała nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010r. w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.122.1956.7.2010

  uchwała nr III/51/12/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Krupski Młyn

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.122.1946.7.2010

  uchwała nr III/50/4/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie Zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Województwa Śląskiego lub podległych jednostek organizacyjnych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.116.18524.6.2010

  uchwała nr III/51/1/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.73.118427.4.2010

  uchwała nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.63.101513.4.2010

  uchwała nr III/48/11/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2010 roku

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.60.9998.4.2010

  uchwała nr III/48/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 marca 2010r. w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2010-2013

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.50.74723.3.2010

  uchwała nr III/47/11/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tworóg

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.20829.1.2010

  uchwała nr III/45/17/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Żywiec

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.17526.1.2010

  uchwała nr III/45/18/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Toszek

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.17426.1.2010

  uchwała nr III/45/15/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lisów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.17326.1.2010

  uchwała nr III/43/10/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Rydułtowy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.17226.1.2010

  uchwała nr III/43/9/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Boronów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.17126.1.2010

  uchwała nr III/43/8/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 października 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.11.17026.1.2010

  uchwała nr III/42/7/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 września 2009r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Świerklaniec

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.