Logowanie

Starosta Łańcucki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14732.7.2012

  sprawozdanie nr I/2012 Starosty Łańcuckiego z dnia 27 czerwca 2012r. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9217.1.2012

  zarządzenie nr 8/2012 Starosty Łańcuckiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Soninie w 2012roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.6312.1.2012

  informacja nr 1 Starosty Łańcuckiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Rakszawa położonego w gminie Rakszawa w Powiecie Łańcuckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5612.1.2012

  zarządzenie nr 7/2012 Starosty Łańcuckiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie w 2012 roku.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.168.243528.10.2011

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Łańcuckiego z dnia 21 października 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łańcucie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.54.106120.4.2011

  informacja Starosty Łańcuckiego z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Husów, Markowa i Tarnawka położonego w gminie Markowa w powiecie łańcuckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.52.102518.4.2011

  informacja Starosty Łańcuckiego z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Węgliska i Wydrze położonego w gminie Rakszawa, w powiecie łańcuckim

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.9185.4.2011

  sprawozdanie Starosty Łańcuckiego z dnia 30 marca 2011r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.13.33111.2.2011

  zarządzenie nr 9/2011 Starosty Łańcuckiego z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Soninie w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.28531.1.2011

  zarządzenie nr 7/2011 Starosty Łańcuckiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.28131.1.2011

  porozumienie nr 1 Starosty Łańcuckiego zawarte w dniu 27 stycznia 2011 roku pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Gminą Miasta Łańcuta w sprawie realizacji przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łańcucie zadania biblioteki powiatowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.144118.8.2010

  informacja Starosty Łańcuckiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Żołynia, Smolarzyny położonych w gminie Żołynia, w powiecie łańcuckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.6066.4.2010

  sprawozdanie Starosty Łańcuckiego z dnia 29 marca 2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łańcuckiego w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.35626.2.2010

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Łańcuckiego z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.68.161811.9.2009

  informacja Starosty Łańcuckiego z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie ALBIGOWA położonego w gminie Łańcut, w powiecie łańcuckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.54.137620.7.2009

  informacja Starosty Łańcuckiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Pogwizdów, położonych w gminie Czarna, w powiecie łańcuckim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.47630.3.2009

  zarządzenie nr 11/09 Starosty Łańcuckiego z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.2899.3.2009

  uchwała nr XXX/215/09 Starosty Łańcuckiego z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.