Logowanie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.272428.8.2012

  wyrok nr II SA/Gd 139/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 16 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.256727.7.2012

  wyrok nr II SA/Gd 122/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.210021.6.2012

  wyrok nr II SA/Gd 697/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.188128.5.2012

  wyrok nr II SA/Gd 476/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy


 • DZ. URZ. 2012.188028.5.2012

  wyrok nr II SA/Gd 758/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy i udzielenia bonifikaty

 • DZ. URZ. 2012.168611.5.2012

  wyrok nr II SA/GD 401/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy

 • DZ. URZ. 2012.168511.5.2012

  wyrok nr III SA/Gd 460/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Gniewino

 • DZ. URZ. 2012.16459.5.2012

  wyrok nr II SA/Gd 865/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarwania przestrzennego Miasta Władysławowa

 • DZ. URZ. 2012.12592.4.2012

  wyrok nr II SA/Gd 179/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.79024.2.2012

  wyrok nr II SA/Gd 618/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy

 • DZ. URZ. 2012.58810.2.2012

  wyrok nr II SA/Gd 265/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.5829.2.2012

  wyrok nr II SA/Gd 171/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2012.6810.1.2012

  wyrok nr II SA/Gd 423/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów w obrębach geodezyjnych Jaromierz, Chrząstowo

 • DZ. URZ. 2012.6710.1.2012

  wyrok nr II SA/Gd 978/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.171.397120.12.2011

  wyrok nr II SA/Gd 283/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 1 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.153.318818.11.2011

  wyrok nr II SA/Gd 311/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Kołczygłowy na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele związane z wydobyciem kopalin

 • DZ. URZ. 2011.112.23349.9.2011

  wyrok nr II SA/Gd 192/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 2011r. w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy

 • DZ. URZ. 2011.112.23339.9.2011

  wyrok nr II SA/Gd 494/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.112.23329.9.2011

  wyrok nr II SA/Gd 903/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • DZ. URZ. 2011.91.188127.7.2011

  wyrok nr II SA/Gd 130/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żukowo dla działki nr 731 /2

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.