Logowanie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.171724.7.2012

  wyrok Nr sygn. akt IISA/Sz 178/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2012 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr VIII/251/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.134913.6.2012

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 354/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 2 listopada 2011 r. stwierdzjący nieważność uchwały Nr XIII/119/2008 Rady Gminy Malechowo z dnia 5 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Malechowo dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębach Malechówko, Malechowo, Karwice, Paproty-Paprotki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94326.4.2012

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 717/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. nr XLIII/542/98 w przedmiocie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7954.4.2012

  wyrok Nr II SA/Sz 848/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie sprawy ze skargi S. J.na uchwałę Rady Gminy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 marca 2011 r., nr VI/39/11 w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonującej na terenie Gminy Stargard Szczeciński


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.7944.4.2012

  wyrok Nr II SA/Sz 1135/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca 2009 r., nr XXXVII/560/2009 w przedmiocie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.73226.3.2012

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 1266/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 31 maja 2011 r. nr VII/90/2011 w przedmiocie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.112.201126.9.2011

  wyrok Nr II SA/Sz 989/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 30 grudnia 2010 r. stwierdzający nieważność § 2 pkt 43 uchwały Nr III/W/346/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany S.25 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.19357.9.2011

  wyrok Nr II SA/Sz 1226/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. stwierdzający nieważność w części uchwały Nr XXXVII/182/06 Rady Gminy Rąbino z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Rąbino

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.19347.9.2011

  wyrok Nr II SA/Sz 76/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 kwietnia 2011 r. stwierdzający nieważność § 2 pkt 43 uchwały Nr III/W/344/99 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zmiany S.07 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.19337.9.2011

  wyrok Nr II SA/Sz 246/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2011 r. stwierdzający nieważność § 2 uchwały Nr IV/50/03 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży najmowanych lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.19327.9.2011

  wyrok Nr II SA/Sz 790/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 15 grudnia 2010 r. stwierdzający nieważność § 29 uchwały Nr XV/137/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.16501.8.2011

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 247/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2011 r. stwierdzający nieważność § 2 uchwały Nr IV/51/03 Rady Miasta Świdwin z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i ustalenia zasad ich sprzedaży na terenie miasta Świdwina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.16491.8.2011

  wyrok Nr Sygn. akt IISA/Sz 248/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 kwietnia 2011 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XI/108/07 Rady Miasta Świdwin z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, albo najmu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.16481.8.2011

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 164/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 kwietnia 2011 r. stwierdzający nieważność § 2 uchwały Nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania albo najmu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.16471.8.2011

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 337/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 20 października 2010 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XXI/289/2008 Rady Gminy Darłowo z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Darłowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.57.104312.5.2011

  wyrok Nr II SA/Sz 928/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 13 stycznia 2011 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XIV/205/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.59623.3.2011

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 510/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIV/193/2005 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty w części dotyczącej nieruchomości położonej w Ustroniu Morskim przy ul. Kościuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234/1

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.59523.3.2011

  wyrok Nr Sygn. akt II SA/Sz 509/10 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 sierpnia 2010 r. stwierdzający nieważnosć uchwały Nr LVI/350/2001 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 18 października 2001 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Świnoujście

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.