Logowanie

Wojewoda Podkarpacki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14702.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.66.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144527.6.2012

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podkarpackiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144427.6.2012

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podkarpackiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144327.6.2012

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa podkarpackiego


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144227.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.32.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Wielkie Oczy w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144127.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.31.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Tarnobrzeg w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.144027.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.30.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Stubno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143927.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.29.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 maja 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Strzyżów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143827.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.28.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Sanok w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143727.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.27.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Rzeszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143627.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.26.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Rudnik nad Sanem w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143527.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.25.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Radymno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143427.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.24.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Radymno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143327.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.23.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Radomyśl Wielki w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143227.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.22.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 maja 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143127.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.21.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Pilzno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.143027.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.20.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Nowy Żmigród w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142927.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.19.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Nowa Dęba w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142827.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.18.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem Krosno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.142727.6.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.17.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 maja 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Krempna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.