Logowanie

Wojewoda Podkarpacki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12886.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P- II.4131.2.53.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XXII/205/2012 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim nr V/39/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12876.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.51.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XXIV/230/2012, z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Jasło.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12664.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II. 4131.2.61.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XX/163/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.12654.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II. 4131.2.59.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Nr XX/161/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu ulic al. Kwiatkowskiego i ulicy Przemysłowej.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.123528.5.2012

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 maja 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatow

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.122628.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.52.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 maja 2012r. dotyczące uchwały Nr XXIV/241/12 Rady Gminy Solina z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia miejsc do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie Gminy Solina.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.120122.5.2012

  zarządzenie nr 141/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 maja 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.115716.5.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.40.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012r. dotyczące uchwały Nr XIX/151/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.113214.5.2012

  rozporządzenie nr 14/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 maja 2012r. o uchyleniu rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 12/2011 w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu jarosławskiego i przemyskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.113011.5.2012

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miejsce Piastowe w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112911.5.2012

  porozumienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 kwietnia 2012r. zawarte  pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Kolbuszowskim w sprawie powierzenia zadania, przyznania dotacji celowej z budżetu państwa oraz ustalenia praw i wzajemnych obowiązków w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.100425.4.2012

  rozporządzenie nr 13/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Frysztak w powiecie strzyżowskim oraz Kołaczyce i Jasło w powiecie jasielskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93220.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P. II.4131.2.36.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 23 lutego 2012 Nr XIX/220/2012 w sprawie uchwalenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93120.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.32.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2012r. dotyczące uchwały Rady Gminy Orły Nr XVII/137/12 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie w zasad współdziałania z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie Orły

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.92819.4.2012

  zarządzenie nr 108/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 kwietnia 2012r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie składu komisji lekarskich powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego oraz wykazu podmiotów leczniczych, w których będą przeprowadzane na zlecenie przewodniczących komisji lekarskich specjalistyczne badania lekarskie oraz badania psychologiczne i obserwacje szpitalne osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.88316.4.2012

  rozporządzenie nr 12/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Iwonicz Zdrój, Rymanów w powiecie krośnieńskim oraz Haczów w powiecie brzozowskim.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.85611.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.33.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 5 kwietnia 2012r. dotyczące uchwały Rady Gminy Orły Nr XVII/138/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Orły

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.85511.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.35.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 363/XVII/2012 z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Leśnej w Lubaczowie?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8305.4.2012

  rozporządzenie nr 11/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gmin: Frysztak w powiecie strzyżowskim oraz Wojaszówka w powiecie krośnieńskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8114.4.2012

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2012r. o sprostowaniu błędów

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.