Logowanie

Wojewoda Mazowiecki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.607731.8.2012

  zarządzenie nr 378 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stołeczne Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Warszawie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603424.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju unstytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastem Sochaczew

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603324.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodzina, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603224.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603124.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.603024.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.602924.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dzoećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012 zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.602824.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2012r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w roku 2012, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gozdowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.601023.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.600923.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.600823.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.600723.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599920.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX-S.4131.28.2012.MR Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 lipca 2012r. Rada Gminy Siedlce

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599820.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr LEX.P.4131.8.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2012r. Rada Gminy Mała Wieś

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599520.8.2012

  aneks nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2012r. do Porozumienia z dnia 7 maja 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kozienice obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kozienice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599420.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Pionki obowiązku wykonania nowego nagrobku na mogile zbiorowej powstańców styczniowych 1863r., na cmentarzu parafialnym w Poświętnym, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Pionki

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599320.8.2012

  porozumienie nr 031.4.2012 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Kampinos obowiązku wykonania urządzenia mogiły zbiorowej ofiar terroru niemieckiego w miejscowości Narty, oraz przyznania dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Kampinos

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599220.8.2012

  porozumienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie porozumienia Miastu i Gminie Mogielnica obowiązku wykonania remontu mogiły indywidualnej w Brzostowcu, oraz dotacji na ten cel, zawarte pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminąi Miastem Mogielnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.599017.8.2012

  zarządzenie nr 359 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gozdowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.586614.8.2012

  zarządzenie nr 327 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Baranów

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.