Logowanie

Wojewoda Podkarpacki - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.175721.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2012r. o sprostowaniu błędów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170613.8.2012

  rozporządzenie nr 17/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: strzyżowskiego i jasielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16806.8.2012

  aneks nr 2/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lipca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2011 roku w Rzeszowie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w sprawie powierzenia wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16786.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.82.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XXIV/243/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia I etapu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego ?Niwa? w Głogowie Małopolskim


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16776.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.81.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XXIV/242/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego ?Niwa? w Głogowie Małopolskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16766.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.79.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/178/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowości Trzciana

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16756.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.78.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/131/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Ławnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16746.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.77.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Grochowe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16736.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.76.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej Brzozów Nr XIX/212/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Brzozów 14?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16726.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.75.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 1 sierpnia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 127/XVI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Pruchnik I/08?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16716.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.71.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Niwiska Nr XXI/134/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksplantacji piasku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.163230.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.74.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 lipca 2012r. dotyczy nieważności uchwały Rady Miejskiej w Dębicy Nr XXIV/261/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych, pomocy w naturze ze środków pomocy społecznej i posiłku, w oparciu o ustawę o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.161623.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P.II.4131.2.72.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.156816.7.2012

  zarządzenie nr 212/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niwiska

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.156716.7.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.33.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 marca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żyraków w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.156616.7.2012

  porozumienie nr S-VI.0031.13.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jasło w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15086.7.2012

  zarządzenie nr 204/2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Baligrodzie, Rady Gminy Jaśliska.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14753.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.68.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2012r. dotyczące uchwały Nr XXVIII/445/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. ?Przemysłowa II?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14743.7.2012

  rozporządzenie nr 16/12 Wojewody Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2012r. o uchyleniu rozporządzenia w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie powiatu krośnieńskiego i jasielskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.14712.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.67.2012 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 czerwca 2012r. dotyczące uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIII/270/12 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?RYMANÓW? .

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.