Logowanie

Wojewoda Podlaski - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.238223.8.2012

  zarządzenie nr 136/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie  wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchowoli

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.235917.8.2012

  zarządzenie nr 135/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wizna

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.230310.8.2012

  obwieszczenie nr 5/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Nowinka w województwie podlaskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.221527.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.181.2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI/171/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Płociczno-Tartak w gminie Suwałki


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.218724.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.178.2012.DM Wojewody Podlaskiego z dnia 23 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/127/2012 Rady Gminy Sztabin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy nauczycieli oddziałów przedszkolnych prowadzących grupy mieszane wiekowo i pedagogów szkolnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.210416.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.171.2012.ACh Wojewody Podlaskiego z dnia 12 lipca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/88/12 Rady Miasta Sejny z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.202210.7.2012

  zarządzenie nr 116/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Filipów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.202110.7.2012

  zarządzenie nr 115/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zawady

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19554.7.2012

  porozumienie Wojewody Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2012r. uchylające porozumienie w sprawie powierzenia Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Białymstoku realizacji zadań należących do kompetencji Wojewody Podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19453.7.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.164.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 83/XVI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Grajewo, w obrębach wsi Boczki-Świdrowo, Elżbiecin, Łękowo, Kurejewka, Kurejwa, Flesze, Popowo, Uścianki, Wierzbowo i Wojewodzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.190528.6.2012

  zarządzenie nr 107/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szepietowie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.186726.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.159.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/99/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat wysokomazowiecki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.182520.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/119/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.180719.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.156.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 18 czerwca 2012r. roztrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII/118/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległoś

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.180519.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.154.2012.KK Wojewody Podlaskiego z dnia 15 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność części uychwały Nr XXIII/120/12 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 15maja 2012 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżektygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku prowadzenia zajęć w ramach obowiązkowego wymiaru godzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16978.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.147.2012.AR Wojewody Podlaskiego z dnia 6 czerwca 2012r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIV/88/12 Rady Gminy Płaska z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnościza usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16755.6.2012

  ogłoszenie nr 3 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16745.6.2012

  ogłoszenie nr 2 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16735.6.2012

  ogłoszenie nr 1 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 czerwca 2012r. w sprawie ogłoszenia rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.16591.6.2012

  obwieszczenie nr 4/2012 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Wiżajny w województwie podlaskim

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.