Logowanie

Czysto���� i porz��dek: regulamin utrzymania czysto��ci i porz��dku

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.162.473717.10.2009

  uchwała nr XLVI/666/2009 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/720/2006 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.209.643116.12.2009

  uchwała nr XLV/356/2009 Rady Miasta Ząbki z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie regulaminu placów zabaw stanowiących własność Miasta Ząbki

 • uchwała nr XXXV/188/09 Rady Gminy Jemielno z dnia (...)10.8.2009

  uchwała nr XXXV/188/09 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie udostępniania planowanej do wybudowania sali gimnastycznej - sportowej ogólnodostępnej w Jemielnie mieszkańcom gminy wraz z regulaminem.

 • uchwała nr XLVII/508/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie (...)2.11.2010

  uchwała nr XLVII/508/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Obłotne


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.2121.1.2009

  uchwała nr XX/143/08 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rajgród?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.238.223.12.2009

  uchwała nr XXXIII/205/09 Rady Mejskiej w Suchowoli z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchowola

 • uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Kamień z dnia (...)13.7.2012

  uchwała nr XIX/101/2012 Rady Gminy Kamień z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamień?

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.18.1919.1.2009

  uchwała nr XV/97/08 Rady Gminy Sztabin z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztabin

 • uchwała nr 33/XXXIII/09 Rady Gminy Kluki z dnia 7 (...)24.11.2009

  uchwała nr 33/XXXIII/09 Rady Gminy Kluki z dnia 7 października 2009r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.164.117.8.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.K.K.0911-130/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 sierpnia 2009r. stwierdzam nieważność uchwały Nr 339/XLVII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 15 lipca 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.112.6.2009

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie Gminy Nowe Piekuty

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.270.35.11.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-157/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 498/LXVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.124.112.6.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-109/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 5 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIV/133/09 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Piekuty

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.58.9729.3.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-43/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 marca 2010r. stwierdzające niewazność części uchwały uchwały Nr XLV/419/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałki

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.170.213.7.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-105/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXXVI/205/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 7 czerwca 2010 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystośći i porządku na terenie miasta i gminy Nowogród

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.200.211.8.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-122/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 6 sierpnia 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XLIV/212/10 Rady Gminy Śniadowo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Śniadowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.153119.8.2009

  porozumienie Zarządu Powiatu w Łobzie z dnia 5 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Łobeskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Łobeskiego reprezentowany przez:

 • uchwała nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy w Dobroniu z (...)23.10.2009

  uchwała nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • uchwała nr XLVII/320/10 Rady Gminy Włocławek z dnia (...)26.11.2010

  uchwała nr XLVII/320/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010r. w sprawie Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek

 • uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 (...)25.8.2011

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Dobrcz z dnia 16 marca 2011r. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrcz

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.