Logowanie

INNE

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.544119.7.2012

  uchwała nr XXIV/203/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne szkoły, przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne oraz osoby fizyczne.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.61113.4.2010

  uchwała nr L/471/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Głogów Małopolski przez inne niż gmina Głogów Małopolski osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina Głogów Małopolski osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.27.61013.4.2010

  uchwała nr XLIX/456/2010 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie gminy Głogów Małopolski przez inne niż gmina Głogów Małopolski osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina Głogów Małopolski osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2009.159.142325.5.2009

  wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 marca 2009r.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.131.419525.7.2011

  uchwała nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. 2010.57.41216.2.2010

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2010r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. 2010.3.167.1.2010

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010r. o sprostowaniu błędu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.298528.3.2012

  uchwała nr 459/XIX/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.5049.4.2009

  sprawozdanie Starosty Łobeskiego z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.45831.3.2009

  sprawozdanie Starosty Szczecinieckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Szczecineckiego za 2008 r.

 • informacja Starosty Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. (...)16.2.2009

  informacja Starosty Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku we Wschowie za rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.18.76127.5.2009

  sprawozdanie Starosty Goleniowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 r.

 • uchwała nr XLI/481/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej (...)30.11.2009

  uchwała nr XLI/481/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.8.23121.1.2011

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Lęborskiego

 • DZ. URZ. 2011.8.23221.1.2011

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 5 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Słupskiego

 • DZ. URZ. 2011.8.23521.1.2011

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Tczewskiego

 • DZ. URZ. 2011.8.23621.1.2011

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Sztumskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.5059.4.2009

  sprawozdanie Starosty Polickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Polickiego za 2008 rok.

 • obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia (...)15.7.2009

  obwieszczenie Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawa miejscowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.55753.10.2011

  uchwała nr 215/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne, oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.