Logowanie

Karta Nauczyciela

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.190.579118.10.2011

  uchwała nr X/61/2011 Rady Gminy Kołbiel z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.340417.4.2012

  uchwała nr XXIII/193/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.125.397616.7.2011

  uchwała nr VII/88/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, a także nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych w formie zaocznej i w systemie kształcenia na odległość

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.574514.10.2011

  uchwała nr XII/49/11 Rady Gminy Kampinos z dnia 30 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dla dyrektorów szkół oraz ustalenia sposobu naliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


 • DZ. URZ. 2012.22464.7.2012

  uchwała nr XV/106/2012 Rady Gminy w Skórczu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.493426.6.2012

  uchwała nr XVIII/102/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 13 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/91/2012 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela .

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.150619.8.2009

  uchwała nr XXV/292/09 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy ? Karta Nauczyciela , zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.339717.4.2012

  uchwała nr XI/65/2012 Rady Gminy Suchożebry z dnia 16 marca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa, pedagoga, logopedy i nauczyciela wspomagającego w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.18.5.2011

  uchwała Nr VI/36/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXVI/242/2004 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 27.12.2004 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dydaktycznych dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 ustawy ? Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.228.38628.9.2011

  uchwała nr VIII/147/2011 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela

 • uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia (...)30.12.2011

  uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5 - 6 latków

 • uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia (...)8.11.2011

  uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 18 października 2011r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela grupy mieszanej 5 - 6 latków

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.119.346725.7.2009

  uchwała nr XXXVI/351/09 Rady Miasta Zielonka z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Zielonka Nr XX/204/04 z dnia 26.05.2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela i przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.278421.6.2012

  uchwała nr XXV/103/12 Rady Gminy Lądek z dnia 24 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy ? Karta Nauczyciela, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lądek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.177.50609.11.2009

  uchwała nr VIII/43/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 30 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.141127.6.2012

  uchwała nr XX/211/2012 Rady Gminy Lubaczów z dnia 30 maja 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. 2012.26043.8.2012

  uchwała nr XVII/148/2012 Rady Gminy w Starym Targ z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.106.335118.6.2011

  uchwała nr 34/VI/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 marca 2011r. w sprawie ; przyznawania nagród dla nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.8.1.2009

  uchwała nr XXII/147/2008 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 1 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały

 • DZ. URZ. 2012.4051.2.2012

  uchwała nr 68/XV/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów, logopedów.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.