Logowanie

MIENIE KOMUNALNE

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.8727.3.2012

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Babice z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Babice.

 • uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Gminy w Deszcznie z (...)18.12.2009

  uchwała nr XXXVII/277/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno

 • DZ. URZ. 2011.153.318818.11.2011

  wyrok nr II SA/Gd 311/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Kołczygłowy na okres 5 lat z przeznaczeniem na cele związane z wydobyciem kopalin

 • uchwała nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z (...)30.4.2009

  uchwała nr XXVI/216/2009 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Deszczno.


 • DZ. URZ. 2010.62.45418.2.2010

  uchwała nr XLIV/1062/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zasad gospodarowania obiektami stanowiącymi mienie komunalne administrowanymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.13.21629.1.2010

  uchwała nr LVII/913/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Mysłowice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.242.4077.10.2011

  uchwała nr XII/85/11 Rady Miasta Lędziny z dnia 1 września 2011r. w sprawie wysokości opłat za reklamy umieszczane na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.356230.8.2012

  uchwała nr XVIII/251/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbywanie z bonifikatą nieruchomości w trybie art.209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 • DZ. URZ. 2011.586.674415.12.2011

  uchwała nr XIII/68/2011 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 18 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Miasta Grybowa pod parkingi oraz ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania.

 • DZ. URZ. 2012.67415.2.2012

  uchwała nr 140/XVII/2012 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/2011 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Gminy Nowy Staw.

 • DZ. URZ. 2011.377.333329.7.2011

  uchwała nr IX/56/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2002 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Przeciszów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.123.362430.7.2009

  uchwała nr 340/XXXVI/09 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr 207/XXIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wydzierżawiania i udostępniania działek gruntów stanowiących mienie komunalne

 • DZ. URZ. 2012.117920.3.2012

  uchwała nr XIV/111/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr XI/80/2011 Rady Gminy Radziemice z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz gruntów oddane w dzierżawę ? stanowiących mienie komunalne Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.263.42113.12.2010

  uchwała nr XLVI/374/10 Rady Gminy Goleszów z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.11521.1.2010

  uchwała nr XL/790/2009 Rady Miasta Mikołów z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz powierzenie Burmistrzowi Mikołowa uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z tych obiektów

 • uchwała nr 130/X/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia (...)23.12.2011

  uchwała nr 130/X/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/LVI/98 z dnia 29.04.1998 r. w sprawie określenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych i działek gruntu stanowiących mienie komunalne.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.2.1711.1.2010

  uchwała nr XLVI/ 851/2009 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/769/2009 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali stanowiących własność komunalną Gminy Będzin

 • DZ. URZ. 2012.170418.4.2012

  uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Babice z dnia 2 marca 2012r. w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Babice

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.8.11921.1.2010

  uchwała nr XL/321/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/411/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 5 z 2004r. poz. 144 z późn. zm. )

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.80826.3.2010

  uchwała nr XLIV/807/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/505/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późniejszymi zmianami

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.