Logowanie

Mieszkaniowy zasób gminy

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.33.7475.5.2010

  uchwała nr LXII/1025/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.17.40821.2.2011

  uchwała nr IV/58/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 31 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.93722.5.2009

  uchwała nr XLII/784/09 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.21523.2.2009

  uchwała nr XXXVII/701/09 Rady Miasta Stalowa Wola z dnia 29 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.32156.4.2012

  uchwała nr XXII/108/2012 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XVI/78/2011 z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Zakrzew oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.159221.2.2012

  uchwała nr XIII/66/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały z dnia 25 marca 2010r. Nr XXXIV/175/2010 w sprawie ustanowienia zasad porządku domowego w budynkach i na terenie nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Gołymin-Ośrodek

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.315.12.2009

  rozstrzygnięcie nr PNK.I.0911/462/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.6046.4.2010

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 22 marca 2010r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.71227.4.2009

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 31 marca 2009r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.88431.3.2011

  ogłoszenie Burmistrza Miasta Dębica z dnia 21 marca 2011r. w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.9165.4.2011

  ogłoszenie nr GM.7113.1.2011 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 30 marca 2011r. Zestawienie stawek czynszowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.30567.6.2011

  uchwała nr IX/39/11 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 16 maja 2011r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.29732.7.2012

  uchwała nr 198/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 14 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę nr 154/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Opatówek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.198220.11.2009

  uchwała nr XXXVII/315/09 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany zasad polityki czynszowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.29.66319.4.2010

  uchwała nr XXXIV/345/10 Rady Gminy Orły z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany zasad polityki czynszowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.428.1.2010

  uchwała nr XLVII/509/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.76.177314.10.2009

  uchwała nr XXXII/219/09 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Błażowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.49231.3.2009

  uchwała nr XXI/297/09 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Kańczuga

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.99725.4.2012

  uchwała nr XXVII/377/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Stalowa Wola.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.68016.3.2011

  uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 4 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.