Logowanie

NIERUCHOMOŚCI

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.11.9612.1.2009

  uchwała nr XXII/107/08 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 29 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.118.37357.7.2011

  uchwała nr VIII/50/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 2 czerwca 2011r. sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.7711.1.2010

  uchwała nr 207/XXXV/2009 Rady Gminy Dubiecko z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości i lokali użytkowych oraz użyczania nieruchomości gminnych na okres dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.199.357617.12.2011

  uchwała nr XIV/113/11 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.


 • uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie (...)17.11.2010

  uchwała nr XLIII/301/10 Rady Gminy Brody Żarskie z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.198.354716.12.2011

  uchwała nr XIV/105/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w odniesieniu do nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.171.537419.9.2011

  uchwała nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie udzielania bonifikaty użytkownikom wieczystym nieruchomości, którzy złożyli wnioski o przekształcenie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tych nieruchomości przed dniem 9 sierpnia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.183.271828.11.2011

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.98.23069.12.2009

  uchwała nr XXXVI/274/2009 Rady Gminy Chmielnik z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz na podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.234424.11.2010

  uchwała nr XLVIII/344/2010 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr XII/84/11 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 października 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.195.332913.12.2011

  uchwała nr 84/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.555825.7.2012

  uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Winnica z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/154/09 Rady Gminy Winnica odnośnie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie gminy Winnica w latach 2010-2014

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.191210.11.2009

  uchwała nr LII/452/09 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.275129.11.2011

  uchwała nr XIV/80/2011 Rady Gminy Chmielnik z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.10113.1.2012

  uchwała nr X/91/11 Rady Gminy w Troszynie z dnia 28 grudnia 2011r. określająca wzór deklaracji na podatek od nieruchomości i wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzory załączników do deklaracji i informacji: dane o nieruchomościach i dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.141.292428.12.2010

  uchwała nr III/7/10 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.198.12.2011

  uchwała nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.184.274429.11.2011

  uchwała nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.308.429.12.2010

  uchwała nr 12/III/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.