Logowanie

Nauczyciele: nagrody

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.94022.5.2009

  uchwała nr 148 /XXV/09 Rady Gminy Gać z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród, sposobu podziału środków na nagrody organów prowadzących i nagrody dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.7617.3.2009

  uchwała nr XVI/111/09 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.2221.1.2009

  uchwała nr 110/XIX/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.101029.5.2009

  uchwała nr XXXIII/204/09 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.66.129726.7.2010

  uchwała nr IX/38/10 Rady Gminy Jaśliska z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno ? wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.1414.5.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-86/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/203/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.115.5.2009

  uchwała nr 120/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dorażnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.4510.2.2009

  uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.30.82912.5.2009

  uchwała nr LI/276/09 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.120.7.2009

  uchwała nr XXV/123/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.69627.4.2009

  uchwała nr XXVI/193/09 Rady Gminy Haczów z dnia 27 marca 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.126.6.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-116/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 w części: "lub realizowanego" załącznika do uchwały Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.15.37417.3.2009

  uchwała nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.123.18.6.2009

  uchwała nr XXIV/198/09 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipsk.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.22.10.2009

  uchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom Gminy Jeleniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.129.26286.12.2010

  uchwała nr XLI/422/10 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.102.244816.12.2009

  uchwała nr XXXIII/332/09 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 28 października 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.25217.2.2010

  uchwała nr XLII/286/09 Rady Gminy Tychowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.147.120.7.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-124/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/123/09 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom

 • uchwała nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno z dnia (...)8.4.2009

  uchwała nr XXXIII/363/09 Rady Miasta Kutno z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Kutno

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.