Logowanie

Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.110.6.2009

  uchwała nr XXIX/151/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynarodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastęptw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.4510.2.2009

  uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.76.7617.3.2009

  uchwała nr XVI/111/09 Rady Gminy Nowy Dwór z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Nowy Dwór

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.1414.5.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-87/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr 440/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniającej uchwałę Nr 421/LVII/10 z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.2423.1.2009

  uchwała nr XVIII/142/08 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulowania wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Drohiczyn

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.315.12.2009

  rozstrzygnięcie nr PNK.I.0911/494/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.369.315.12.2009

  rozstrzygnięcie nr PNK.I.0911/496/09 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.21.2221.1.2009

  uchwała nr 110/XIX/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom i innym pracownikom szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.136.126.6.2009

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-116/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 czerwca 2009r. stwierdzające nieważność § 6 ust. 4 w części: "lub realizowanego" załącznika do uchwały Nr XXVIII/115/09 Rady Gminy Trzcianne z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • uchwała nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu (...)8.4.2009

  uchwała nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Miasta Sieradza

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.98.1414.5.2010

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-86/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2010r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XL/203/10 Rady Miasta Sejny z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Miasto Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.19.2020.1.2009

  uchwała nr XV/101/08 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których Gmina Wąsosz jest organem prowadzącym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.30.3029.1.2009

  uchwała nr XXIX/178/08 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXVI/155/09 Rady Gminy Grabów z dnia 30 (...)8.4.2009

  uchwała nr XXVI/155/09 Rady Gminy Grabów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grabów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.4510.2.2009

  uchwała nr XVIII/136/08 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Dziadkowice

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.1516.1.2009

  uchwała nr XXII/110/08 Rady Miasta Sejny z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie zasad przyznawania dodatków i obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sejny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.24.2523.1.2009

  uchwała nr XXIV/116/08 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielsk Podlaski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.131.119.6.2009

  uchwała nr XVII/116/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 maja 2009r. w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.30.3129.1.2009

  uchwała nr XX/133/08 Rady Gminy Filipów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • uchwała nr XXIX/148/09 Rady Gminy Zadzim z dnia 23 (...)19.3.2009

  uchwała nr XXIX/148/09 Rady Gminy Zadzim z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.