Logowanie

Nieruchomo��ci

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2010.64.4029.3.2010

  uchwała nr XLV-358-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie: wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.652017.12.2009

  uchwała nr 173/XXIII/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. 2010.163.146025.5.2010

  uchwała nr XLII /196/10 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.10169.3.2011

  uchwała nr VII/17/2010 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomo-ści, podatku rolnego oraz podatku leśnego


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.180.473921.10.2010

  uchwała nr XLIX/398/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze na terenie Miasta Otwocka.

 • uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Kunice z dnia 19 (...)17.3.2009

  uchwała nr XXV/152/09 Rady Gminy Kunice z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-ści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

 • uchwała nr XX/102/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z (...)16.12.2011

  uchwała nr XX/102/2011 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujących na obszarze Miasta i Gminy Witnica

 • uchwała nr XXXIII/259/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek (...)3.10.2009

  uchwała nr XXXIII/259/2009 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr XXXVIII/305/09 Rady Miejskiej w Sobótce (...)12.2.2010

  uchwała nr XXXVIII/305/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych

 • uchwała nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy w Dobroniu z (...)23.10.2009

  uchwała nr XXVIII/241/2009 Rady Gminy w Dobroniu z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2010.287.19197.6.2010

  uchwała nr L-381/10 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łapsze Niżne na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2010.329.225830.6.2010

  uchwała nr XLVI/332/2010 Urzędu Miasta Limanowa z dnia 28 maja 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/144/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.151.28843.8.2010

  uchwała nr XXXVIII/345/10 Rady Miejskiej w Turku z dnia 20 maja 2010r. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XXIV/255/09 Z DNIA 9 KWIETNIA 2009 r. W SPRAWIE PRZYZNANIA PIERWSZEŃSTWA W NABYWANIU GARAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ TUREK ICH NAJEMCOM

 • uchwała nr XXVI/236/2008 Rady Miejskiej w Głogowie (...)4.2.2009

  uchwała nr XXVI/236/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomo-ści za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.133.396714.8.2009

  uchwała nr XXIX/131/2009 Rady Gminy Szreńsk z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szreńsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27372.12.2011

  uchwała Nr XI/61/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • uchwała nr LXXXI/401/10 Rady Miejskiej w Ścinawie (...)20.5.2010

  uchwała nr LXXXI/401/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku

 • uchwała nr LXXXI/398/10 Rady Miejskiej w Ścinawie (...)20.5.2010

  uchwała nr LXXXI/398/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.200.55657.12.2009

  uchwała nr XLII/200/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puszcza Mariańska

 • uchwała nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie (...)2.6.2010

  uchwała nr LXXXI/402/10 Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/274/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.