Logowanie

O��wiata: stypendia

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Siennica Różana (...)10.8.2012

  uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Siennica Różana z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Gmina Siennica Różana.

 • uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Gorzków z dnia (...)10.8.2012

  uchwała nr XXII/119/2012 Rady Gminy Gorzków z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Gorzków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.130.198317.8.2011

  uchwała nr XII/71/2011 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.254.401522.9.2011

  uchwała nr IX/126/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Leszno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.286422.3.2012

  uchwała nr 53/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza ? stypendia dla doktorantów

 • uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia (...)16.1.2012

  uchwała nr XIV/99/2011 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jerzmanowa oraz warunków i zasad korzystania z nich

 • uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 18 (...)3.8.2012

  uchwała nr XX/119/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Krzywda, udostepnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego.

 • uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Łopiennik Górny (...)13.7.2012

  uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Łopiennik Górny z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łopiennik Górny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Urszulin z dnia (...)26.7.2012

  uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Urszulin z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Urszulin, warunków i zasad korzystania z nich

 • uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Żółkiewka z dnia (...)30.7.2012

  uchwała nr XVII/101/12 Rady Gminy Żółkiewka z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Żółkiewka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.254829.8.2012

  uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała nr XL/372/09 Rady Miasta Chełm z dnia 29 (...)1.2.2010

  uchwała nr XL/372/09 Rady Miasta Chełm z dnia 29 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów za wyniki w sporcie

 • uchwała nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Bolesławiec z (...)17.11.2010

  uchwała nr XXXVI/213/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.22.59916.4.2009

  uchwała nr XXXII/589/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

 • uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Izbica z dnia (...)13.7.2012

  uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Izbica z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Izbica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia (...)18.7.2012

  uchwała nr XXI/95/2012 Rady Gminy Fajsławice z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Fajsławice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.60833.9.2012

  uchwała nr XVI/123/2012 Rady Gminy Wiśniew z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wiśniew, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.101527.4.2012

  porozumienie nr KOŚ 1/2012 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 25 kwietnia 2012r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Jarosławskiego, a Miastem Jarosławiem w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Jarosławia .

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.227029.9.2011

  uchwała nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Programu Stypendialnego Gminy Przecław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.31187.12.2011

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Błażowa

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.