Logowanie

Opłata skarbowa

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.167.523313.9.2011

  uchwała nr XVI/100/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 1 września 2011r. uchylająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.428323.5.2012

  uchwała nr 328/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.57530.4.2009

  uchwała nr XXIV/167/2009 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej od dokonanych czynności urzędowych oraz określenia inkasentów i wysokości prowizji za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.62.108915.3.2011

  uchwała nr IV/20/2010 Rady Miasta Luboń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały IV/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie opłaty skarbowej.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.158921.2.2012

  uchwała nr 308/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.30.5.2012

  uchwała Nr XXI/153/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Skarbowa 2

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.115.8.2011

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • informacja nr NU/0310-0076/11 Izby Skarbowej w Zielonej (...)2.12.2011

  informacja nr NU/0310-0076/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r.

 • informacja nr NU/0310-0050/11 Izby Skarbowej w Zielonej (...)6.9.2011

  informacja nr NU/0310-0050/11 Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od 01.01.2011 r. do 30.06.2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.671.6.2011

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.30.5.2012

  uchwała Nr XXI/152/2012 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.706.6.2011

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.671.6.2011

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.152.28218.7.2011

  uchwała nr VI.30.2011 Rady Gminy Kornowac z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyznaczenia inkasentów pobierających opłatę skarbową

 • DZ. URZ. 2012.335016.7.2012

  uchwała nr XX/108/2012 Rady Gminy w Charsznicy z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.3103.8.2011

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.67.18267.10.2009

  uchwała nr XLI/249/09 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 17 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.26.6.2009

  uchwała nr XXVIII/274/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia

 • uchwała nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Tereszpol z dnia (...)11.8.2010

  uchwała nr XXXVII/171/10 Rady Gminy Tereszpol z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zarzadzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów.

 • uchwała nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie (...)16.3.2012

  uchwała nr XX/156/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zarządzenia na terenie Miasta Bełchatowa poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.